ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Καμπέρρα, 23.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Κατ’ ἰδίαν συνομιλία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως Robert Hawke

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ