ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Μελβούρνη Βικτωρίας, 24.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸ ζεῦγος τοῦ Κυβερνήτου Βικτωρίας Dr. Davis McCaughey.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ