ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Σύδνεϋ Αὐστραλίας, 26.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸ ζεῦγος τοῦ Κυβερνήτου Νέας Νοτίου ΟὐαλίαςSir James Rowland.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ