ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.1.1989.  Διἀβημα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῶν Ἀρχηγῶν τῶν τεσσάρων κομμάτων τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Νέας Δημοκρατίας), Χαριλάου Φλωράκη (Κ.Κ.Ε.), Λεωνίδα Κύρκου (Ε.ΑΡ.), Κωστῆ Στεφανοπούλου (ΔΗ.ΑΝΑ.).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ