ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Θεσσαλονίκη, θέατρον Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 30.7.1989. Κήρυξις ἐνάρξεως ἐργασιῶν τοῦ 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ἀμερικῆς, Καναδᾶ, Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ