ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 25.9.1989.  Μὲ τὸν τέως Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης Τασλὶμ Ἐλάϊας.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ