ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 10.10.1989. Σύσκεψις ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας), Ἀνδρέα Παπανδρέου (Προέδρου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καὶ Χαριλάου Φλωράκη (Προέδρου τοῦ, ἑνιαίου τότε, Συνασπισμοῦ τῆς Αριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ