ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Παρίσιοι, Ἀνάκτορον Ἡλυσίων, 18.11.1989. Εἰς Ἔκτακτον Σύνοδον Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Κορυφῆς (Ε.Ο.Κ.), κατ’ άναπλήρωσιν ἀσθενοῦντος Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέου Παπανδρέου. Κατὰ τὸ παρατεθὲν γεῦμα, συνομιλία μὲ παρακαθημένους Πρωθυπουργοὺς τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Μάργκαρετ Θάτσερ καὶ Πορτογαλίας Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ