ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 21.11.1989.  Μὲ τόν, κοινῆς τῶν κομμάτων ἀποδοχῆς, ἐντολοδόχον Πρωθυπουργὸν Ξενοφῶντα Ζολώταν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ