ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μέγαρον, 24.5.1988. Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Μεσοὺτ Γιλμάζ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ