ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.7.1989. Ἀνάθεσις εἰς τὸν Τζαννῆν Τζαννετάκην, βουλευτὴν τῆς «Νέας Δημοκρατίας», τῆς ἐντολῆς σχηματισμοῦ νέας Κυβερνήσεως.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ