ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 26.7.1989.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ»τῆς Κύπρου Γλαῦκον Κληρίδην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ